contact | Vraag de digitale nieuwsbrief aan!

Universiteit UtrechtDe wereld aan je voeten!
Ben je ge´nteresseerd in het systeem aarde? Wil je je verdiepen in processen op het aardoppervlak, in de aardkorst of in het binnenste van de aarde? En zo bijdragen aan de kennis van bijvoorbeeld klimaatverandering, zeespiegelstijging, natuurrampen, de voorraad olie, gas en schoon drinkwater of de structuur van het binnenste van de aarde?

Brede natuurwetenschappelijke opleiding
Aardwetenschappen in Utrecht is een brede natuurwetenschappelijke opleiding. Je combineert aspecten uit de natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie en aardrijkskunde om aardwetenschappelijke processen te begrijpen. Maar Aardwetenschappen betekent ook avontuur en reizen.

Van kustprocessen tot het aardmagneetveld
Aan de Universiteit Utrecht vind je de grootste en breedste aardwetenschappelijke opleiding in Nederland. Van kustprocessen tot het aardmagneetveld, van gebergtevorming tot grondwaterstroming: vrijwel alle disciplines zijn in Utrecht vertegenwoordigd. Daarnaast hebben onze studenten veel vrijheid om zelf een keuze te maken uit het grote aantal aangeboden vakken.

www.uu.nl/bachelors/AW