contact | Vraag de digitale nieuwsbrief aan!

Studeren


Aardwetenschappen heeft de hele aarde als aandachtsgebied en werkterrein!
Het vakgebied is internationaal, avontuurlijk en letterlijk wereldbreed. Als aardwetenschapper onderzoek je welke processen zich op en in de aarde afspelen en hebben afgespeeld en kijk je naar de onderlinge samenhang tussen die processen.

Verschillende schaal en tijd
Je leert kijken op verschillende schaal: van klein detail tot wereldwijde kringlopen. Of naar processen die binnen seconden plaatsvinden tot veranderingen over miljoenen jaren. Vaak heb je daarbij met actuele onderwerpen te maken. Denk bijvoorbeeld aan milieuproblemen, het opsporen en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen (water, olie, gas en ertsen), natuurrampen (overstromingen, aardbevingen, lawines, vulkaanuitbarstingen) of de gevolgen van klimaatveranderingen.

Praktisch
Een belangrijk onderdeel van de opleidingen is het praktische werk, in laboratoria, practica maar vooral ook buiten: veldwerken en excursies. Vaak wordt in het veld ineens alles een stuk duidelijker.

Aardwetenschappelijke opleidingen
Aardwetenschappelijke opleidingen worden in ons land door vijf universiteiten aangeboden. Iedere opleiding benadert de aarde vanuit een eigen invalshoek en met een eigen karakter. Waar je echter ook een aardwetenschappelijke opleiding volgt, centraal staat het onderzoek naar de activiteiten in en op onze aarde.

Profiel
De aardwetenschappelijke opleidingen sluiten aan bij de profielen Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid. Een exacte en toegepaste studie; waarin kennis uit de schoolvakken natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde en aardrijkskunde de bouwstenen vormen.

Universiteiten
TU Delft - Technische Aardwetenschappen
Universiteit Utrecht - Aardwetenschappen
Universiteit van Amsterdam - Aardwetenschappen
Vrije Universiteit Amsterdam - Aardwetenschappen
Wageningen Universiteit - Bodem, water en atmosfeer