contact | Vraag de digitale nieuwsbrief aan!

Over ons

Aarde.Nu is in 2001 gestart als een uniek samenwerkingsverband tussen opleidingen van verschillende universiteiten in het land. Op dat moment was net de Tweede Fase in het vo ingevoerd. Daarmee verdween het vak aardrijkskunde naar de Maatschappijprofielen, uit zicht van de leerlingen met de Natuurprofielen. Daarmee werd direct de aanvoer via de enthousiaste docenten aardrijkskunde naar onze opleidingen afgesneden. Het profielwerkstuk was dan ook een uitgelezen mogelijkheid om leerlingen en docenten uit de Natuurprofielen te laten zien hoe toegepast beta Aardwetenschappen is.

Jarenlang hebben we informatie over profielwerkstukken gebundeld op deze site en een expeditie naar IJsland vergeven aan de beste profielwerkstuk-schrijvers.

De instroom van de aardwetenschappelijke opleidingen is sindsdien weer flink gestegen. De Expeditie IJsland (en eenmalig Groenland) was natuurlijk fantastisch, maar kostte ook veel tijd en geld. Daarom heeft Aarde.Nu besloten de Expeditie niet meer uit te loven en de tijd en geld op een andere manier aan te wenden om aardwetenschappelijke onderwerpen meer in het algemeen onder de aandacht te brengen.

Naast de aardwetenschappelijke opleidingen, is vanaf de zomer van 2010 het project wat groter geworden en omvat nu alle geo-opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

Vanaf zomer 2010 ondersteunen we de populair wetenschappelijke site Kennislink, zodat er meer nieuws over aardwetenschappelijke onderwerpen naar buiten wordt gebracht in het deel Aarde en Klimaat. Dat is dus een iets bredere doelgroep dan scholieren en docenten alleen. Aan de andere kant is Kennislink door deze bijdragen straks een goede, betrouwbare informatiebron voor de profielwerkstukken! Het mes snijdt zo aan meerdere kanten.

Aarde.Nu is een samenwerking tussen de aardwetenschappelijke opleidingen van:

Aarde.Nu wil leerlingen en docenten uit de profielen Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid in aanraking brengen met, en interesseren voor aardwetenschappelijke opleidingen.