contact | Vraag de digitale nieuwsbrief aan!

Universiteit van Amsterdam

www.studeren.uva.nl/aardwetenschappen

Aardwetenschappen: breedbeeldblik op een veranderende wereld
Waardoor konden groten delen van Pakistan zo desastreus overstromen? Zijn biobrandstoffen de oplossing voor duurzame mobiliteit of juist een bedreiging voor de voedselvoorziening? Wat weten we nou écht over de gevolgen van klimaatverandering? De grote vraagstukken uit onze samenleving hangen samen met een constant veranderende Aarde. Als aardwetenschapper leer je verschillende bètawetenschappen met een vleugje menswetenschappen te combineren om de natuurlijke processen van onze planeet te doorgronden. Tegelijk leer je beter de invloed van de mens hierop te begrijpen. Met aardwetenschappen plaats je de wereld en haar toekomst in perspectief.

Jouw studie?
Aardwetenschappen is jouw studie als je een opleiding zoekt waarbij je aan de toekomst van onze veranderende aarde wilt werken door praktijkkennis en theoretische kennis vanuit de bètahoek te combineren. Je doet dit zonder daarbij de ontwikkelingen in de maatschappij uit het oog te verliezen die de veranderingen aansturen. Als aardwetenschapper breng je zo de verschillende perspectieven op onze toekomstige Aarde samen. De opleiding is ook perfect voor je als het je leuk lijkt om later een goede baan te vinden bij een natuurorganisatie zoals IUCN, een kenniscentrum zoals het KNMI, een overheidsinstantie zoals Rijkswaterstaat, een educatieve instelling zoals Naturalis of een groot internationaal bedrijf zoals Shell. Kortom, de ideale studie als je affiniteit hebt met bètawetenschap en je bewust bent van je leefomgeving.

Waarom Aardwetenschappen aan de UvA?
We hebben Aardwetenschappen in een heel nieuw jasje gestoken. In plaats van te kijken naar wat je moet kennen, kijken we naar hoe we met jou de belangrijke actuele vraagstukken in onze maatschappij kunnen aanpakken. Hierbij combineren we aardwetenschappelijke thema’s zoals bodems, landschapsontwikkeling en klimaat met bètadisciplines zoals biologie maar óók met kennis vanuit de gammadisciplines zoals sociale geografie en planologie. Deze interdisciplinaire aanpak is uniek onder de aardwetenschappelijke opleidingen in Nederland. Ook het themagerichte onderwijs waarbij elk semester een ander relevant thema wordt behandeld is bijzonder aan onze opleiding. Gedurende je studie werkt je veel in kleine groepen tijdens computer- of labpractica en tijdens veldwerk. Dat garandeert veel persoonlijk contact met medestudenten en docenten. Je leert niet alleen zelfstandig werken, maar ook samenwerken en een visie ontwikkelen op de toekomst van onze planeet.

Na het tweede jaar staat jouw interesse centraal bij het invullen van je studie. Je kunt een halfjaar naar verschillende universiteiten in het buitenland om je verder te specialiseren. Maar je kunt ook een minor kiezen. Tenslotte, kies je in het laatste halfjaar je eigen afstudeeronderzoek. Dit alles bij elkaar maakt dat de opleiding Aardwetenschappen aan de UvA uniek is in Nederland.