contact | Vraag de digitale nieuwsbrief aan!

Vrije Universiteit Amsterdam

40.000 kilometer breed
Als aardwetenschapper bestudeer je de Aarde, een complex geheel! De plaattektoniek, klimaat, de waterkringloop, het heeft allemaal met elkaar te maken. Dat doe je niet alleen tijdens practica en college, veldwerk is een belangrijk onderdeel van de leerproces. In het eerste jaar krijg je een breed programma waarin van alles een beetje aan bod komt. Bodem, fossielen, global change’, gesteenten, vulkanen, gebergtevorming, alles komt langs. Na het eerste jaar hoef je je pas te kiezen welke hoofdrichting je wilt volgen.

Maak jij het verschil?
Je leert met andere ogen naar de wereld te kijken. Hoe is de Aarde door de tijd veranderd en wat voor gevolgen heeft dat voor vandaag en de nabije toekomst? Het landschap, jij weet hoe het gevormd is. Aardbevingen of vulkaanuitbarstingen, voor jou straks logische zaken. Een tunnel bouwen in Nederland? Jij weet dat dat nogal wat voeten in de aarde heeft. Aardwetenschappen bereidt je voor op een toekomst waarmee de wereld voor je open ligt.

Midden in de maatschappij!
Aardwetenschappen aan de VU gaat dieper! Door het goede, persoonlijke onderwijs en de unieke specializaties. Maar ook omdat we ons actief bezig met de rol die de Aarde in de maatschappij speelt. En andersom. Schoon drinkwater, overstromingen door klimaatsveranderingen of energiebronnen als olie, gas, water, wind en zon. Aardwetenschappen: een 40.000km brede opleiding!

Meer informatie over Aardwetenschappen aan de VU Amsterdam!