contact | Vraag de digitale nieuwsbrief aan!

Wat kan je later worden?

Afwisselend werk
Het gaat vaak om afwisselend onderzoek en advieswerk in de toegepaste sfeer. Binnen deze twee sectoren werkt een groot deel van de Aardwetenschappers in een internationale carrière. Denk bijvoorbeeld aan:

Wetenschappelijke onderzoeksinstellingen
- Universiteiten in binnen- en buitenland,
- Kennisinstituten als TNO, RIVM, Deltares, KNMI, NIOZ, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Bedrijfsleven
- Olie- en gaswinningsmaatschappijen en de faciliterende industrie
- Delfstoffen- en grondwaterwinningsbedrijven
- Materiaalkundige industrie (denk bijvoorbeeld aan CORUS/Hoogovens, Philips)
- Nutsbedrijven
- Ingenieurs- en (milieu)adviesbureaus

(Semi)overheidsorganen
- Rijkswaterstaat
- Provinciale diensten
- Waterschappen

Onderwijs
- In zowel Aardrijkskunde als in exacte vakken als Wiskunde, Natuurkunde, Biologie en Scheikunde

Anders
- (Wetenschaps-)journalistiek
- (Natuurwetenschappelijke/-historische) musea
- ICT- en Managementconsultancy
- …