contact | Vraag de digitale nieuwsbrief aan!

AardwetenschappenProfielwerkstuk over de aarde
Op deze website vind je informatie voor een profielwerkstuk over de aarde voor leerlingen met een natuurprofiel. Je vindt bij de thema's (onder 'scholieren') veel tips, bronnen, en andere nuttige informatie over veel verschillende aardwetenschappelijke onderwerpen.

Aardwetenschappen heeft de hele aarde als aandachtsgebied en werkterrein.
Als aardwetenschapper gebruik je de vakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde en biologie om meer van de Aarde te begrijpen.
Lekker praktisch en veel buiten zijn!


Processen op en in de aarde
Het vakgebied is internationaal, avontuurlijk en letterlijk wereldbreed. Als aardwetenschapper onderzoek je welke processen zich op en in de aarde afspelen en hebben afgespeeld en kijk je naar de onderlinge samenhang tussen die processen.

Van seconden tot miljoenen jaren
Je leert kijken op verschillende schaal: van klein detail tot wereldwijde kringlopen. Of naar processen die binnen seconden plaatsvinden tot veranderingen over miljoenen jaren.

Actueel
Vaak heb je daarbij met actuele onderwerpen te maken. Denk bijvoorbeeld aan milieuproblemen, het opsporen en duuzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen (water, olie, gas en ertsen), natuurrampen (overstromingen, aardbevingen, lawines, vulkaanuitbarstingen) of de gevolgen van klimaatveranderingen.

Praktisch
Een belangrijk onderdeel van de opleidingen is het praktische werk, in de laboratoria, practica maar vooral ook buiten: veldwerken en excursies. Vaak wordt in het veld ineens alles een stuk duidelijker.

Aardwetenschappen kun je aan verschillende universiteiten studeren:

> Aardwetenschappen aan de Universiteit Utrecht
> Aardwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam
> Bodem, Water en Atmosfeer aan de Wageningen Universiteit
> Aardwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam
> Technische Aardwetenschappen aan de TU Delft